Inleiding
Dit is het actuele beleidsplan 2020-2021 van Stichting IHOS Amsterdam, gevestigd in Amsterdam, vastgesteld tijdens de eerste bestuursvergadering op 26 januari 2020. Indien nodig zal dit beleidsplan jaarlijks worden aangepast. De stichting komt voort uit Foundation IHOS, opgericht in 1990 in Hobart, Tasmanië, door Konstantinos Koukias, een Grieks-Australische componist, regisseur, producer en programmeur van hedendaagse muziek, muziektheater en opera. IHOS verwijst naar het Griekse woord voor geluid: ἦχος. Kon Koukias is in 2013 naar Nederland geëmigreerd, en woont en werkt sindsdien in Amsterdam.

Kon maakt al dertig jaar eigen werk dat opvalt door zijn experimentele, grensverleggende karakter, waarvoor hij de lof verwierf van een keur van internationale critici. Ongeacht of hij kiest voor een intieme setting of een enorme bedrijfshal, zijn producties zijn altijd overrompelend en visueel spectaculair, en behandelen de grote kwesties van hun tijd. Voorbeelden zijn Days and Nights with Christ (1990), To Traverse Water (1992; 1995-1996) en Tesla – Lightning in His Hand (2003). Zijn laatste grote werk, The Barbarians (2012), maakte hij in opdracht van Tasmanië’s Museum of Old & New Art (MONA). Het was geïnspireerd door Wachten op de barbaren, een vers van de grote Griekse dichter Konstantínos Kaváfis.

Stichting IHOS Amsterdam, verder te noemen de stichting, is opgericht voor de nieuwe werken die Kon nu voorbereidt.

 

Het dichtst bij uitvoering zijn:

Hypnos
Kamer-opera voor stem en elektrische trombone. Met Elise Lorraine en Laurent Muller. Première in mei 2020. ihosamsterdam.com/projects/hypnos

 

A Deep Black Sleep
Een opera voor tenor, zes instrumenten en tien gemaskerde personages. Met Alan Mauritz Swanson en Tyrone Landau, en film-sequenties van Slavisa Drobnjakovic.
Voorvertoningen voor Nederlandse en internationale agenten en producers op 27 en 28 juni 2020.
ihosamsterdam.com/projects/a-deep-black-sleep

 

Voorzitter van de stichting is Rukshana Edwards. De secretaris is Slavisa Drobnjakovic, de penningmeester Joost Ramaer. Linda Warner is gewoon lid van het bestuur.

Strategie
De stichting heeft als doel het maken van muziek-, film-, theater- en andersoortige artistieke producties (zie artikel 2 van de statuten). Zij zal daarbij samenwerken met particuliere en publieke organisaties, net zoals Kon dat altijd heeft gedaan. Voor zijn producties heeft hij samengewerkt met dansers, beeldend kunstenaars, sound designers en schrijvers. Zelfs architectuur en digitale technologie komen erin voor. Voor de ondersteuning en uitbouw van dit creatieve netwerk zal de stichting tekst-, beeld- en audiomateriaal publiceren, en workshops organiseren.

Een goed voorbeeld van het soort producties dat de stichting de komende jaren zal realiseren, was de recente Nederlandse première van Telegraph, gecomponeerd door de Fin Erkki Veltheim in opdracht van de Australische pianiste Gabriella Smart. In dit werk verbinden Veltheim en Smart de telegraaf en de colonial piano, twee iconen uit de ontstaansgeschiedenis van Australië, met hedendaagse cultuur. Begeleid door een elektronisch soundscape speelt de pianiste een uur lang steeds dezelfde noten volgens een patroon van morsecode. De code reproduceert de tekst bij het Twitter-groepsportret van Ellen DeGeneres met beroemde filmsterren tijdens de Oscar-uitreiking van 2014, lange tijd de meest geretweete tweet op aarde, die bovendien de selfie een wereldwijde boost gaf.

Op 31 januari voerde Smart Telegraph uit op een kapotte piano in Vrij Paleis aan de Paleisstraat 107, een van de laatste vrijplaatsen voor kunstenaars in het hartje van Amsterdam. Het initiatief voor en artistieke ontwerp van deze uitvoering kwam van Kon Koukias en Laurent Muller.

Beleid
De stichting entameert en ondersteunt de artistieke projecten van Kon Koukias en zijn vele partners. Het bestuur zoekt hiervoor actief naar fondsen, subsidies, sponsors en donateurs die willen bijdragen aan de doelstellingen van de stichting en aan haar projecten.

De stichting heeft geen eigen vermogen en streeft ook niet naar de opbouw daarvan. Alle inkomsten van de stichting komen direct ten goede aan nieuwe projecten die passen binnen de doelstellingen. Per project stelt zij een projectbegroting op, waarvan een klein deel wordt gereserveerd voor beheerkosten, zoals bankkosten en de ontwikkeling en hosting van de website, www.ihosamsterdam.com. Daarbuiten heeft de stichting geen kosten. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, alleen een vergoeding van eventuele onkosten.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel batig saldo zal in volgende projecten worden geïnvesteerd. Bij liquidatie zal de stichting een eventueel positief eigen vermogen doneren aan een Algemeen Nut Beogende Instelling met vergelijkbare doelstellingen.

De stichting kan nog geen jaarrekening overleggen, omdat het eerste boekjaar in haar bestaan nog loopt. Zij zal de jaarrekening van ieder boekjaar steeds vaststellen binnen de eerste zes maanden van het daarop volgende boekjaar. Zij zal de jaarrekeningen en dit beleidsplan publiceren op www.ihosamsterdam.com.